வியாழன், 3 பிப்ரவரி, 2011

தமிழக உறவுகளே உண்மையா?
தமிழக மீனவர் மீதான இந்திய மத்தியஅரசின் திடீர் அக்கறை,
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான நாடகம்
தேசப்பற்றுள்ள .தேசிய  இயக்கம் தெரிவிப்பு,
தமிழக மீனவர்கள் மீது, இந்திய மத்திய அரசாங்கம் காட்டும் அக்கறையானது,
வரும் சட்டசபைத் தேர்தலுக்கு, மத்திய அரசாங்கம் நடத்தும், நாடக 
அரங்கேற்றமாகும், என இலங்கையின் தேசப்பற்றுள்ள தேசிய இயக்கத்தின் 
தலைவர், திரு.டாக்டர்,குணதாச அமரசேகர தெரிவித்துள்ளார்.