புதன், 9 பிப்ரவரி, 2011

கோடீஸ்வரனாக்கும்-இ- மெயில்,நம்பாதிங்க.!


  • கோடீஸ்வரனாக்கும் இ- மெயில்-நம்பாதிங்க. 


    இணையத்தில் திருடர்கள் சரி பாதி என்பது போல், அடிக்கடி,இப்படியான இ-மெயில்களை 
    அனுப்பிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள், பொது மக்களே கவனம்,அடுத்த இலக்கு நீங்களாகவும் இருக்கலாம்.இவ்வளவு தொகையை இரண்டாகப் பிரித்து நீ பாதி, நான் பாதி, கேட்கிறத்துக்கு நல்லாத்தான் இருக்கு, நடை முறைக்குச் சாத்தியமா? இதற்கு, நீங்கள் பதிலிறுத்தால், நீங்களும்  ஒரு கோடீஸ்வரந்தான்