சனி, 20 மார்ச், 2010

கணனியை இயக்கும் நேரம்.நாம் கணனியை இயக்குவதற்கு எடுக்கும் நேரத்தை,எப்படி? கணனியை விரைவாக இயக்கி, வீணாகச்  செலவாகும்
பொன்னான நேரத்தை மீதம் செய்யலாம் என்பதை,விளக்கமாக மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்,கணனி படிப்பவர்களுக்கும்,கணனி பற்றி கூடுதலாக
அறிய விரும்புபவர்களுக்கும்,எவ்வளவு படிச்சாலும் தலைக்குள் எதுவும் இறங்க்காதவர்களுக்கும், இந்தப் பதிவு மிகவும் பிரயோசனமாக இருக்கும்.
வலைப்பூவில் தமிழ்.


நமது வலைப்பூவில்(blogger) தமிழில் எப்படி பதிவிடுவது.பலவகைகள் இருந்தாலும் மிகவும் இலகுவான வழி முறை ஓன்று உண்டு.Google Transliteration IME  என்பது இதில்
இருக்கும் மொழிகள் நேரடியாக மொழி மாற்றமும் செய்யலாம் , தமிழ் மாத்திரமன்று,கிட்டத்தட்ட பதின்மூன்று   இந்திய  மொழிகள் தரவிறக்கம் செய்யலாம்.ஓட்டுவது,வெட்டுவது எதுவும் கிடையாது.நேராகவே பதிவிடலாம்,விளக்கம கூடுதலாக தேவைப் படாதவர்கள் இந்தப் பக்கத்துடன் தரவிறக்கி பதிவாக்கம் செய்து கொள்ளலாம் Google Transliteration IME  தரவிறக்க,.இங்கே அழுத்தவும் .இதில் விண்டோ எக்ஸ். பி, விண்டோ செவென்,
விண்டோ விஸ்டா,இவைகளுக்கு இவற்றைப் பதிவிறக்கலாம் எனச் சொல்லப் பட்டிருந்தாலும்,நான் விண்டோ எக்ஸ்.பி,விண்டோ விஸ்டா  இரண்டிலும் 
பயிற்சி செய்து,  நல்ல பலன் பெற்ற பின்னரே உங்களுக்குப் பதிவிடுகின்றேன்.