செவ்வாய், 11 ஏப்ரல், 2023

வருவிருந்து..

 

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று. 

நாள்தோறும் தன்னை நாடி வரும் விருந்தினரைப் போற்றுகிறவனுடைய இல்வாழ்க்கை துன்பத்தால் பாழ்படுதல் என்றும் இல்லையாகும்  (௮௰௩)
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


தன்னை நோக்கி வரும் விருந்தினரை நாள் தோறும் போற்றுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை, துன்பத்தால் வருந்திக் கெட்டுப் போவதில்லை.  (௮௰௩)
— மு. வரதராசன்


நாளும் வரும் விருந்தினரைப் பேணுபவனின் வாழ்க்கை வறுமைப்பட்டுக் கெட்டுப் போவது இல்லை.  (௮௰௩)
— சாலமன் பாப்பையா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்களின் கருத்துரைகள