வெள்ளி, 16 டிசம்பர், 2016

ஜெயலலிதா மரணத்தின் மர்மத்தை அம்பலப்படுத்திய மின்னஞ்சல்
எழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிய மவுசை படத்தில் வைத்து அழுத்தவும்.