வெள்ளி, 16 டிசம்பர், 2016

சிரியாவின் அலெப்போவில் போர் முடிவு.


சிரியாவின் அலெப்போவில் போர் முடிவு.