வெள்ளி, 16 டிசம்பர், 2016

வட மாகாண சபைக்கு எதிரான இனவாத யுத்தம்

வட மாகாண சபைக்கு எதிரான இனவாத யுத்தம் 
புத்த பெருமானை விஸ்ணுவின் மறு வடிவமாக மதிக்கும் இந்துக்கள்,
இந்து சமயத்தின் அன்பே கடவுள், ஆசைதான் அழிவு எல்லாவற்றிக்கும் காரணம்  என்பதை கைக்கொண்டவர்