ஞாயிறு, 18 டிசம்பர், 2016

ஈழத்து நாட்டார் பாடல்கள்


ஈழத்து நாட்டார் பாடல்கள் 


சினிமாப் பாடல்களைக் கேட்டு புளித்துப் போன உங்கள் காதுகளுக்கு 
செந்தமிழில் விளைந்த தேன் மதுரத் தமிழில்,அதுவும் ஈழத்து மண்ணில் இனிதாய் மலர்ந்த காலத்தால் அழியாத காதர் பாடல்கள்.
இயற்றியவர்:தெரியாது இணைத்தவர் கலாநிதி,இளையதம்பி பாலசுந்தரம்