புதன், 14 டிசம்பர், 2016

அம்பிட்டிய சமண ரத்தின தேரருக்குப் பிணை

அம்பிட்டிய சுமண ரத்தின தேரருக்குப் பிணைஇன்று மட்டக்களப்பு நீதி மன்றில் ஆஜர்படுத்தப் பட்ட  அம்பிட்டிய சமண ரத்தின தேரருக்குப் பிணை வழங்கி ஜனவரி மாதம் 25ம் திகதி மன்றில் சமூகமளிக்குமாறு ஆணையிடப் பட்டுள்ளது விவரங்கள் இங்கே