சனி, 3 டிசம்பர், 2016

மனிதனைத் தேடுவோம்மனிதனைத் தேடுவோம் 
மனிதம் எப்படி இருக்கவேண்டும் என்பதை விளக்கும்  ஆர்.ஜே.பாலாஜி
கேட்டுப் பாருங்கள்.ஒரு திரைப் படம் பார்த்த நிறைவை விட,நல்ல புது அனுபவம்