புதன், 28 டிசம்பர், 2016

இறைவன் ஆசீர்வதிக்கட்டும்!

இறைவன் ஆசீர்வதிக்கட்டும்!


 இது எமது ஜனாதிபதியின்முகநூல்   பக்கத்தின்  இன்று பதிவேற்றப்பட்ட 
ஒரு படம் இந்தப் படத்திற்கு  பலபேர் கருத்து எழுதி இருந்தார்கள் அதில் ஒரு பௌத்த துறவியின் கருத்தைப் பாருங்கள்.
இந்தப் படத்துக்கு இப்படி கருத்து எழுதிய மத போதகர் புதிய அரசியியல் 
யாப்புக்கு என்ன எழுதுவார்.நீங்களே கற்பனை பண்ணிப் பாருங்கள்