ஞாயிறு, 13 நவம்பர், 2016

புத்த துறவியின் இன்னுமொரு காணொளி


புத்த துறவியின் இன்னுமொரு காணொளி

புத்த துறவியின் இன்னுமொரு காணொளி 

பொலிசாருக்கு புத்தரின் போதனைகளை பிக்கு செய்கைமூலம் காட்டியபோது
எனக்கும் அடிக்கிறார் என பொலிஸ் கூறுகிறது