வெள்ளி, 18 மார்ச், 2011

கிழக்குமாகான (மட்டக்களப்பு மாவட்டம்) உள்ளூராட்சி தேர்தல் முடிவுகள் -2011


ஏறாவூர் U .C ..தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக .    

ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி -------06 அங்கத்தவர்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங் ------02  அங்கத்தவர்
சுயேட்சைக்குழு -03 ----------------01   
அங்கத்தவர்
 

ஓட்டமாவடி P .S..தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக 

ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி --------------07 அங்கத்தவர்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங் ------------01  அங்கத்தவர்
சுயேட்சைக்குழு -03 ----------------------01   
அங்கத்தவர்
தமிழ்மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் -௦௦00
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி----------௦௦00

காத்தான்குடி U .C .
.தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் கட்சிவாரியாக .

ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி --------------06 அங்கத்தவர்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங் ------------01  அங்கத்தவர்
சுயேட்சைக்குழு -01 ----------------------02   
அங்கத்தவர்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ------------------௦௦00

ஏனைய இடங்களில் தேர்தல் நடை பெற வில்லை.