புதன், 9 பிப்ரவரி, 2011

கோடீஸ்வரனாக்கும்-இ- மெயில்,நம்பாதிங்க.!


  • கோடீஸ்வரனாக்கும் இ- மெயில்-நம்பாதிங்க. 


    இணையத்தில் திருடர்கள் சரி பாதி என்பது போல், அடிக்கடி,இப்படியான இ-மெயில்களை 
    அனுப்பிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள், பொது மக்களே கவனம்,அடுத்த இலக்கு நீங்களாகவும் இருக்கலாம்.இவ்வளவு தொகையை இரண்டாகப் பிரித்து நீ பாதி, நான் பாதி, கேட்கிறத்துக்கு நல்லாத்தான் இருக்கு, நடை முறைக்குச் சாத்தியமா? இதற்கு, நீங்கள் பதிலிறுத்தால், நீங்களும்  ஒரு கோடீஸ்வரந்தான்     I NEED YOUR ASSISTANCE‏

Ali Yusuf
அனுப்புநர்:Ali Yusuf (ali-yusuf1965@hotmail.com) 
அனுப்பப்பட்டது:03 பெப்ரவரி 2011 21:01:15
பெறுநர்:
இந்தச் செய்தி எங்கள் SmartScreen வடிகட்டிகளுக்கு சந்தேகத்திற்குரியதாகத் தெரிகிறது மற்றும் பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு இதை நாங்கள் நீக்குவோம்.


Good Day,

Compliments of the day with your entire family, It’s just my urgent need for foreign partner that made me to contact you for this transaction for assistance. I am a banker by profession in west Africa and currently holding the post of Manager Auditing and Accounting unit of the bank.

I have the opportunity of transferring the left over funds ($10.5 Million USD) of one of my bank clients who died in crash since five years ago and none of his family member or relation has come for the claim, and now the bank is planning how to confiscate the fund since no one has come for the claim. Please I need a honest and humanity foreign partner that we can both do this transaction together to achieve this success.

Hence, I am inviting you for the deal I will offer you 40% of the amount mentioned above and if you are sure you can handle the transaction and you are ready to assist me and execute this business, further details of the transfer will be forwarded to you as soon as i receive your return mail,have a great day.

For more clarification reply me back and please note that the claims is 100% risk free.

Thanks.
Mr Ali Yusuf
Tel:+226 78 25 78 34