வெள்ளி, 12 மே, 2017

 அரசியலமைப்பின் இருபதாவது திருத்தம்.(தமிழில்)


அண்மைக்காலமாக அரசியலிலும் பரீட்சசைத் தேர்வுகளிலும் அதிகம் பேசப்படும் விஷயம் இந்த அரசியலமைப்பின் இருபதாவது திருத்தம்.
அதில் என்ன விசேஷம் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படும் அனைவருக்கும் PDF வடிவில் விருப்பமானவர்கள் சென்று அலசி ஆராயுங்கள்