ஞாயிறு, 8 ஜனவரி, 2017

வெறும் கண்துடைப்பு !
வெறும் கண்துடைப்பு !