சனி, 31 டிசம்பர், 2016

தாய் மொழியில் உரையாடுவதில் தமிழர் மத்தியில் வளரும் வெறுப்பு !