சனி, 1 அக்டோபர், 2016

பொது உளர்ச் சார்பு

பொது உளர்ச் சார்பு பொது உளர்ச் சார்பு மின் புத்தக வடிவில் விருப்ப மாணவர்கள் கீழ்க் காணும் இணைப்பில் சென்று வாசிக்கலாம்  வருங்கால பரிட் சைகளுக்கு ஏற்ற ஒரு அருமையான புத்தகம் ஆக்கியோன் ASM பலீல் அனுசரணை நூலகம் 

மொழி மூலம் தமிழ் மேற்படி, புத்தகம் எங்காவது விற்பனைக்கு இருக்குமானால் தயவு செய்து பின்னூடடமிடுங்கள் தரமான ஒரு புத்தகம்,நான் வாசித்த தமிழ் பொது உளர்ச் சார்பு புத்தகங்களில் 


இதை கிளிக் செய்யுங்கள்